همه نوشته در مجموعه: اقامت ترکیه

خرید ملک برای سرمایه گذاری

آیا خرید ملک برای سرمایه گذاری در ترکیه خوب است؟

آیا خرید ملک در ترکیه برای سرمایه گذاری خوب است؟ شاید این سوال بسیاری از سرمایه گذاران کشورمان باشد و یا حتی سوال کسانی که قصد زندگی در ترکیه را دارند. سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است، ولی تمام سرمایه گذاران برای خود اندازه ای از ریسک را مشخص می کنند و بعد اغدام…

مشاهده
خرید ملک در ترکیه

اقامت ترکیه از طریق خرید خانه چگونه است ؟

  آیا گرفتن اقامت ترکیه از طریق خرید خانه در این کشور امکان پذیر است؟ اخذ شهروندی ترکیه با خرید ملک چگونه است؟ این نمونه سوال هایی است که برای هر کس که قصد مهاجرت به کشور ترکیه را دارد می تواند بوجود بیاید. در این مطلب سعی در راهنمای شما در خصوص مهاجرت از…

مشاهده